Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez Administratora Danych Osobowych WT Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszcz, Litewska 4 85-658 Bydgoszcz, Polska, o numerze NIP: 9671451869, oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

Administrator dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis "www.jr-wheels.pl” ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Dane osobowe Klientów, które są przetwarzane. Przy rejestracji podawane są następujące informacje: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, adres dostawy, dane niezbędne do wystawienia faktury. Nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych.

Cele przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
1. Wykonania zawartej umowy, w tym do obsługi zamówienia, wykonania wysyłki, wystawienia faktury, dokonania zwrotu towaru.
2. W celach marketingowych, na podstawie udzielonej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta.

Czas przetwarzania. Dane przechowywane są w czasie posiadania konta na serwisie www.jr-wheels.pl z zastrzeżeniem zachowania prawa do przetwarzania danych, również po zamknięciu konta, w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów administratora.

Udostępnianie danych. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane lub udostępniane dostawcom usług kurierskich, informatycznych, bankowych, rachunkowych lub prawnych.

Jawne Dane Osobowe Dane osobowe podane na serwisach należących do Administratora przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka) Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe są wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imieniaitp. oraz wyrażenia zgody. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Wiadomości. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Administrator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora.

Inne formularze. Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Administratora i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Administratora, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych i zabezpieczenie danych.

Administrator zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

1. Prawo do informacji
Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do:
• Potwierdzenia, że jego dane są przetwarzane,
• uzyskania informacji jakie dane i jak długo są przechowywane, w jakim celu są wykorzystywane oraz komu są udostępniane,
• informacji o sposobie pozyskania danych,
• o przysługujących jej prawach.

2. Prawo do sprostowania danych. Osoba, której dane są przetwarzane, może złożyć wniosek o ich poprawienie, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

3. Prawo do bycia zapomnianym. Osoba, której dane są przetwarzane, może zwrócić się z wnioskiem o usunięcie jej danych osobowych. Administrator może odmówić jeśli ich przetwarzanie jest konieczne: w celu wykonania zobowiązania prawnego lub zabezpieczenia uzasadnionego interesu prawnego Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres info@wheeltrade.pl.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych może zostać złożony w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych lub sposobu ich przetwarzania oraz w przypadku wniesienia sprzeciwu.

5. Prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane są przetwarzane, może zwrócić się z wnioskiem o dostarczenie do innego administratora jej danych osobowych. Wniosek zostanie uwzględniony jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie udzielonej zgody.

6. Prawo do sprzeciwu. Osoba, której dane są przetwarzane, która uważa że przetwarzanie jej danych osobowych jest sprzeczne z prawem lub narusza jej uprawnienia lub wolności, może złożyć sprzeciw co do przetwarzania jej danych.

7. W przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie, Prezes Urzędu – jeżeli doszło do naruszenia przepisów - w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

Informacje teleadresowe:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01

V. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Administratora obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Administrator będzie informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Administrator nie podejmuje w oparciu o przetwarzane dane osobowe żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Jesteśmy otwarci na zapoznanie się z Twoimi opiniami i przekazanie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być potrzebne w związku z przetwarzaniem Twoich danych, zachęcamy do skontaktowania się z Przedstawicielem Administratora do spraw ochrony danych osobowych Szymonem Plewką (szymon@wheeltrade.pl, tel. +48 566522843). W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

CHOOSE YOUR LANGUAGE
ENGLISH